Aktualnosci Co u nas nowego?

Witamy na stronie Lenki Tuziskiej Strona Główna

Strona Główna

Zapraszamy do obejrzenia strony naszej malej córeczki - największego bohatera jakiego znamy
Mama i Tata


Szanowni Państwo,

Każdego dnia możecie pomóc nam w rehabilitacji Lenki. Jeśli macie możliwość i wolę wspomożenia finansowego w ramach darowizny wielorakich terapii Leny prosimy o wpłaty na subkonto Lenki przy fundacji "Słoneczko". Środki zgromadzone na tym koncie przeznaczone są WYŁĄCZNIE na rehabilitację naszej córeczki.

We własnym i Leniuszka imieniu dziękujemy serdecznie.


Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko"

Stawnica 33, 77- 400 Złotów
SBL Zakrzewo o/ Złotów 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
Z dopiskiem na rehabilitację Lenki Tuzińskiej lub symbolem jej subkonta 23/TRozpoznanie:

  • wrodzona wada serca - wspólny kanał przedsionkowo - komorowy, zwężenie tętnicy płucnej (operowane w 13 tygodniu życia)
  • opóźnienie rozwoju psycho-ruchowego na skutek pooperacyjnego zatrzymania akcji krążenia, czynności reanimacyjnych i niedotlenienia
  • niedowład lewostronny - małogłowie
  • zespół Westa (padaczka lekooporna)
  • przewlekłe krwiaki podtwardówkowe powylewowe (usunięte operacyjnie drogą trepanopunkcji i kraniotomii).